...

April 2014

01_ritas_soenn_syk

Månedens Prosjekt April 2014

 Denne månedens prosjekt er enken Rita og enken Ester. Rita sin sønn er veldig syk, han tar ikke til seg fast føde og trenger å tas med til lege og få behandling.Ester sine barn er syke også 6 av 10 barn har hoste og influensa og malaria. Dere kan høre på lydopptaket der Muliika forteller om denne månedens prosjekt.

02_ritas_soenn_paa_sykehus

Oppdatering Månedens prosjekt april 2014

“ I dag tok jeg bussen og hentet Rita og hennes sønn David. Jeg tok dem med til et kristent sykehus som heter «Glede» og doktoren gjorde en grundig sjekk av David og blodprøver ble tatt av dem begge.
Resultatene viste: David hadde infeksjon I magen, og hadde for lite vann I kroppen. Han har også en hjerne nevrologisk sykdom, og både mor og barn ble testet positiv på HIV prøven. Begge fikk god behandling med sprøyter og tabletter og etter 3 måneder skal de til en ny sjekk på sykehuset.
Etterpå reiste jeg til Ester og tok med meg mat og gav henne penger til å betale legeregninger. Hun strålte av glede og ble så lettet av hjelpen som hun fikk. Jeg ønsker å takke alle som har medvirket slik at disse familiene ble hjulpet.
enken_ester_april_2014
Det er et stort arbeid og nøden er stor vi ønsker å hjelpe enda flere, både enker og gatebarn med tepper, klær, mat, bibel, og brød og husly. For dem som har mulighet til å stå med oss i dette arbeidet vil jeg oppmuntre til å stå med oss I arbeidet for å vinne flere mennesker for Jesus og Guds rike. Vi trenger forbønner for arbeidet er stort og vi trenger mer nåde til å gjøre slikt arbeid.
Det nytter å hjelpe!
hilsen Evangelist Muliika Emmanuel Fred»

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.