...

August 2013

florence_og_familie
Enken Ester har 10 barn som hun må ta seg av, det var stor glede da Evangelisten Muliika Emmanuel Fred kom med hjelp til familien. Denne enken sin mann ble ranet og skutt og hun ble alene med å forsørge barna, husleiene hopet seg opp og hun var under et forferdelig press fra husverten med å gjøre opp for skyldig husleie. Hun gråt i telefonen, og var svært bekymret for fremtiden.
Da Muliika kom hadde han med seg mat, en stor bunt med bananer som han bar den lange veien fra busstoppet opp til der de bodde. Han hadde med seg levende høns og mye mer, barna hadde ikke spist noe på 2 dager og var veldig sultne. Naboene kom og sa Gud er virkelig med denne kvinnen, hun har lidd mye men nå har hun fått god hjelp.
Alle husleiene ble betalt, og hun fikk kapital til å starte et eget foretak, en liten restaurant som hun driver fra stedet som hun leier. Vi gjorde opptak av samtalene som vi hadde med dem over telefon, de kan dere høre her under i spillelisten

 

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.