...

Bibel misjon juli 2013

bibel_misjon_juli_2013_bibler_loeftet_hoeyt
Bibel misjons tur juli 2013
Evangelisten Muliika Emmanuel Fred og team fra menigheten besøkte :Rwakitura og Sørvest Birongo i Uganda
De hadde med seg masse bibler på forskjellige dialekter og språk. De forkynte Guds ord og mange kom til troen på Gud, Det var blant annet en kvinne som hadde vært plaget med en svulst i over 10 år, som ble fullstendig helbredet etter forbønn. Flere ble utfridde fra ting som plaget dem.og andre ble helbredet fra forskjellige sykdommer.
Gleden var stor over biblene som de fikk og Muliika har fått tilbakemeldinger om mange gode ting som har skjedd i menighetene som han har besøkt. De har nå fått en god forståelse av Gud ord, og mennesker som har forkynt falsk lære har blitt avslørt, når folkene kan leses bibelen selv.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.