...

August 2014

Evangelisten Muliika Emmanuel Fred besøkte denne gamle 92 år gamle mannen Mr David Mugisa og hans familie. Både han og hans kone Sarah Nabasa har hiv smitte og er blitt dårligere og kan ikke jobbe i byen mer på grunn av helsen. Muliika fikk forespørsel fra myndighetene om han kunne hjelpe til med å få dem flyttet til landsbyen hvor … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.