...

Gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda

Gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda Denne månedens prosjekt, er gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda. Evangelist Muliika Emmanuel Fred, er godt i gang med forberedelsene til den store festen. Han har fått kjøpt inn 200 kg ris og en hel del flasker med ananas juice til barna. Muliika regner med at det … Les mer

Månedens prosjekt, gate barna prosjektet 2023 i Uganda.

Denne månedens prosjekt, er gate barna prosjektet 2023 i Uganda. Månedens prosjekt for november og desember er gate barna prosjektet 2023, som skal holdes i Uganda i Kampala. Evangelist Muliika Emmanuel Fred og hans kone Josephine, steller i stand en fest i år også for gatebarna. Det vil og komme enker med barn og andre … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.