...

Månedens prosjekt for April er Evangelist Muliika og enker

muliika taler

Evangelist Muliika Emmanuel Fred er månedens prosjekt. Evangelist Muliika Emmanuel Fred, trenger hjelp til å fikset tennene sine, han har nå svært mye tannsmerter. Han har 4 tenner som han trenger å få fikset, dette innebærer rotfylling og behandling. Slik som det er nå tar han smertestillende hver dag, men de er kun en midlertidig … Les mer

Muliika er månedens prosjekt for september 2021

Muliika hos tanlegen 2021

Denne månedens prosjekt er blant annet å hjelpe Muliika med å få fikset noen tenner, som verker mye. Muliika har allerede fått vært en gang til tannlegen, men trenger flere behandlinger for å få fikset alle tennene som verker. Muliika og flere andre besøkte fattige familier i Kisenyi slum området den 9 september «Kjære venner, … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.