...

Oppdatering månedens prosjekt Juli 2015

Oppdatering månedens Prosjekt for Juli 2015 1. Vi ønsker å takke alle som har vært med på månedens prosjekt, begge støtdemperne fremme på misjons bilen har blitt skiftet. 2. Evangelist Muliika Emmanuel Fred reiste sammen med misjons teamet: Kakulu Richard, Lydia og Barak til Kabuswere Mbarara i vestlige Uganda i uke 30. i 2015. De … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.