...

Månedens prosjekt for juni, er nye dekk til misjons bilen.

misjons bilen

Denne månedens prosjekt, er nye dekk til misjons bilen. Dekkene til misjons bilen er veldig slitte og trenger å byttes ut. Evangelist Muliika Emmanuel Fred har flittig brukt bilen til misjons turer, og til å komme med mat og utstyr til enker med barn. Nå nylig på veien hjem fra en misjons tur, kom det … Les mer

Månedens prosjekt September-Oktober 2017

Denne månedens prosjekt er innsamling til en ny misjons bil. Den gamle misjons bilen er utslitt, og det lønner seg ikke å reparere den, for både motor og girkasse må byttes. Tiden er kommet for å gjøre en innsamling til en ny misjons bil, slik at Muliika effektivt kan besøke de forskjellige enkene med hjelp. … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.