...

En oppdatering angående månedens prosjekt april 2016

En oppdatering angående månedens prosjekt april 2016

oppdatering_florence_april_2016

Muliika besøkte enken Florence. Han hadde med seg penger til å betale alle husleien som hun skyldte. Han kjøpte mat til henne og barna, slik som brød, ris, mais, mel og såpe. Gleden var stor, han skulle takke fra Florence til alle dem som har vært med å støtte månedens prosjekt for april.

Muliika fikk også skiftet girkassen på bilen som brukes til misjon, igjen vi takker alle dem som har vært med å støtte denne månedens prosjekt

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.