...

En oppdatering av månedens prosjekt mars 2016

En oppdatering av månedens prosjekt mars 2016

Jeg ønsket å gi en oppdatering om dette måneders prosjekt, så jeg snakket med Evangelist Muliika. Han gir oss en oppdatering om denne månedens prosjekt i denne innspillingen

En oppdatering av måneden prosjektet mars 2016.mp3

car_fixed_march_2016

Muliika tok bilen til verkstedet, de jobbet på bilen og nå kan han kjøre med bilen, men girkassen må skiftes ut i den nærmeste månedene.

widows_get_food_march_2016
Muliika besøkte enkene og gav dem mat. de er så glad for å ha god mat nå som vi feirer påske. Enkene fortalte Muliika å hilse alle som har bidratt til å betale for denne maten.


Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.