...

En oppdatering av månedens prosjekt September 2015

update_month_project_sep_2015

En oppdatering angående månedens prosjekt for September 2015

Muliika fikk betalt forsikringen og veiavgiften på misjonsbilen, han fikk også kjøpt et nytt batteri til bilen.

Muliika forteller at han forkynte Guds ord på flere skoler og mange mennesker har gitt sine liv til Jesus. Vi gir Gud all ære og vil takke alle som har vært med på månedens prosjekt for September. Flere enker har blitt hjulpet med mat.

Dere kan høre på lydopptaket der Muliika forteller om prosjektet

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.