...

Evangelist Muliika Emmanuel Fred besøkte enken Rose Nakiyita

Enke oppsøkende arbeid i katale kampala uganda

«11.5.2021, dro vi på besøk igjen til en enke som heter Rose Nakiyita, med donasjoner og støtte. Pastor John Sengendo var i ledelsen, og jeg snakket til denne enken ord om håp fra Bibelen. Utrolig når hun så alle penger og donasjoner gitt til henne, begynte hun å gråte gledes tårer. Virkelig Gud er forsørger til enker. Vi tok med en stor klase med bananer, ris, såpe, sukker, makron, penger, matolje og bønner.

Vi takker alle som har bedt og støttet denne enken. Måtte Gud velsigne dere alle. Hun ble så glad og takknemlig for all støtten, hun ropte ære, ære til Gud. Må Gud velsigne deg, vennligst se videoen som vi laget den dagen.»

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.