...

Februar 2014

florence_mukisa

Muliika forteller om enken Florence Mukisa

Denne månedens prosjekt er enken Florence Mukisa. Hun er en enke som har 4 små barn å ta seg av, hun har det vanskelig siden hun ikke har noen jobb og familien er ofte uten mat. Penger til husleie er også et stort problem siden hun ikke har noen inntekt og presset for henne er stort.
Det vi ønsker er å hjelpe henne i gang med et lite foretak, slik at hun kan forsørge familien sin og klare seg selv. Hjelp til selvhjelp er den beste hjelpen som vi kan gi!
Hun ble en kristen i desember i fjor da Muliika og teamet besøkte flere fattige familier og ga dem mat og delte evangeliet med dem.
Evangelisten Muliika Emmanuel Fred er den som koordinerer hjelpearbeidet i Uganda, Han var på besøk her i Norge i desember. Han fortalte hvordan Gud hadde lagt det å be for Norge på hans hjerte, og han gikk inn i bønn og faste for vårt land. Muliika sender bilder og videoer og avgir regnskap og vi snakker med dem som mottar hjelpen på tlf. Så ting foregår på en ordentlig måte, og hjelpen kommer frem.
Er dette noe du har lyst til å være med på kan du sende en gave inn på vår konto nr: 0539.36.37031 merk den med Florence Mukisa i kommentar feltet hvis du ønsker at pengene skal gå til det prosjektet.

3_florence_mukisa
Nylig besøkte Muliika Florence, og hadde med seg forskjellig mat hun ble så glad for støtten og hjelpen som hun fikk. Denne enken har lidd mye hun ble utsatt for overgrep og ble gravid så hun har dette lille barnet på 8 mnd å ta seg utav. Vi ønsker å gjøre mer for denne enken etterhvert .

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.