...

Januar 2014

janet_flytter
Muliika forteller om enken Janet, jeg har oversatt utdrag fra det han skrev til meg:
«Kjære Jesusvenner jeg er så glad for månedens prosjekt Janet. Det er gledes tårer når de nå ble flyttet fra det stedet som de har bodd i lengre tid. Nøden var stor da jeg besøkte dem første gangen i desember 2013, jeg felte mine tårer da jeg så nøden på nært hold. Hun lå da med store smerter på grunn av cyster i magen og var sengeliggende og måtte ha hjelp for å ta av seg de 3 små barna.
Flere ganger i løpet av januar besøkte jeg henne, hun fikk en bibel og begynte å sitere Jesaja 53 hver dag der det står: at ved Jesus sine sår har vi fått legedom. Jeg salvet henne med olje og ba troens bønn som det står om i de hellige skrifter. Gud har grepet inn og et stort under har skjedd, hun har ikke smerter mer og legene finner ingen spor av cystene mer hun er fullstendig helbredet.
Når hun flyttet kom flere mennesker for å se, de sa Gud er virkelig med denne kvinnen og har gitt henne en stor glede. En av mennene i nabolaget hadde prøvd å forgripe seg på henne men hadde ikke lykkes, så gleden var stor da Janet og barna kunne flytte til et skikkelig rom med god dør som de kan lukke. Mange gråt da de så hva Herren har gjort for denne kvinnen. Da barna kom til det nye stedet sa de Jesus er en god mann han har husket på oss nå bor vi på et fint sted slik som rike gjør. Ja Jesus er Kongenes Konge svarte moren og de sang lovsanger til Gud og takket Herren for alt det gode som har skjedd.»


Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.