...

Forberedelse til gatebarna prosjektet i Kampala 2016

Forberedelse til gatebarna prosjektet i Kampala 2016

Det er nå 10 dager til denne festen begynner, slik ser programmet ut:

21 Desember:

Da vil jeg sammen med teamet besøke et område med mange prostituerte, her i Kampala by Uganda Afrika. Vi vil forkynne Guds ord for dem, og fortelle dem de gode nyhetene at Gud elsker dem og har sendt Jesus Kristus for å frelse oss. Vi vil be for dem og gi dem noen gaver som vi har med.

22 Desember:

Da vil jeg sammen med team besøke enker med barn, og foreldreløse barn. Vi vil vise dem Guds kjærlighet og be for dem og bringe med forskjellige gaver, slik som mat og klær.

23 Desember:

Da skal vi ha en veldig stor fest for gatebarna i byen, vi regner med at det vil komme rundt 3000 gatebarn til denne festen. Politimesteren kommer sammen med mange politifolk som vil sørge for sikkerheten til alle.

Vi kommer til å fortelle dem om Guds kjærlighet og gjøre det vi kan for at dagen skal bli minnerik for disse barna. Det vil bli musikk og dans og forkynnelse av Guds Ord. De vil få god mat og drikke, kaker og kjeks og vi håper at vi kan gi dem i hvert fall en dag i året som de kan se frem til.

Vi ønsker spesielt å takke en norsk kvinne som gav inn en veldig stor sum til dette prosjektet og de andre som også har gitt inn til dette prosjektet. På grunn av det har vi allerede kommet langt med forberedelsene til denne festen.

Siden dette prosjektet er så stort trenger vi ennå litt mer midler for å komme helt i mål. Vi trenger mer sko, drikke, klær, tepper, og myggnett. Hvis dette er noe du ønsker å være med å støtte er det ikke for sent å gi til dette prosjektet.

Vi er også veldig takknemlig for dem som vil stå sammen med oss og be for dette prosjektet. Målet er jo at flest mulig mennesker skal få ta imot Guds gave, det evige liv i Kristus Jesus. Så takk til alle som står med oss i dette arbeidet.

Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nr. 0539.36.37031

Vi ønsker at flest mulig mennesker skal lære Gud å kjenne og ta imot frelsen i Kristus Jesus

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.