...

Gatebarn prosjektet 2012

gatebarna_prosjektet_2011
Det finnes mange foreldreløse gatebarn i Uganda. Vi ønsker å gjøre noe godt for dem også.Den 24 Desember 2012 besøkte Evangelisten Muliika Emmanuel Fred og hans team gatebarna i Kampala. De samlet rundt 80 gatebarn og forkynte Guds ord til dem og delte ut juice, vann på flasker , kjeks, og ris og kjøtt som de kunne tilberede selv seinere. Muliika fortalte gleden var enormt stor hos disse gatebarna og rundt 60 av dem ønsket å ta imot Jesus Kristus som personlig frelser-


Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.