...

Gatebarna prosjektet 2013

gatebarna_prosjektet_2013

Muliika og hans team gjorde en kjempejobb for å gi gatebarna en kjempefest. Her under kan dere lese hva han skrev til meg:

«Her er noen bilder av de 230 gatebarna som spille fotball. Vi leide en fotballbane, sko, uniformer, og kjøpte en geit for dem til å spise den 24. desember. Meg og mitt team forkynte og gav råd disse barna fra gatene. Noen prostituerte kom til troen på  Jesus og de hjalp til med å servere mat seinere på kvelden i Musiki hagen som vi leide. Vi leide, de hvite stolene, hagen og vi betalte for sikkerhet pluss strøm lys. Flere av disse barna gav sitt liv til Jesus Kristus, og de ??ber oss om å hjelpe dem med små bibler, sko, uniformer, baller og et sted å bo for de er lei av livet på gata. De trenger et forandret liv . Ut av de 230 gatebarn, ville 170 barn ta imot Jesus som Herre og frelser.  Gud er virkelig god og all ære går til Gud»

Muliika gjorde noen videoopptak av den store festen, som ble holdt den 24 desember 2013


Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.