...

Gatebarna prosjektet 2014


Månedens prosjekt Desember 2014 er Gatebarna i Uganda
Jesusvenner vil i samarbeid med Evangelist Muliika Emmanuel Fred, lage istand en fest for gatebarna i Uganda på julaften. Alt som kommer inn til månedens prosjekt vil bli brukt til å lage en festdag for disse barna

 
 Muliika forteller at han hadde forventet å gi mat til rundt 500-600 mennesker, men det kom nesten dobbelt så mange. 1100 mennesker spiste middag, Muliika var bekymret for at det kunne bli for lite mat, men vi ba i sammen om at Gud skulle velsigne mat grytene og det skjedde, det var mat til overs etterpå som team medlemmer kunne ta med til sine familier. De kom fra Ugandisk tv og intervjuet Muliika og dette intevjuet ble seinere sendt på tv i Uganda. De sa: Vi vil at hele Uganda skal få vite om dette som skjer, dette er kristendom sa de.
350 mennesker inviterte Jesus Kristus inn i sine live denne dagen, det var en stor fest med mye glede der de danset og var glade. Muliika hadde med klær og sko som han delte ut også.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.