...

Gatebarna prosjektet 2022

Gatebarna prosjektet 2022 i Uganda

Evangelist Muliika Emmanuel Fred, skal lage til en fest for gatebarna dette året. Han har tidligere laget i stand en rekke feiringer for gatebarna. Jesusvenner har samarbeidet med Evangelist Muliika Emmanuel Fred siden 2011. Det er mange som har gitt inn pengegaver til tidligere prosjekter, som har vært med på å gjøre det mulig å lage i stand en fest for gatebarna. Mest av alt takker vi Gud, uten Han kunne vi ikke fått dette til, ære til Gud

Muliika skriver om dette prosjektet:

«Guds kjærlighet bringer oss sammen med de sårbare barna, vi deler kjærlighet til dem og bringer tilbake håpet til dem. Deres julebord er 22-23. desember 2022. Vi forventer å samle 2000 barn på ett sted fra 8 ulike slumområder. Det blir i Kampala i Uganda. De vil få spise seg mette, og høre Guds Ord, at de er høyt elsket»

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.