...

Gatebarna prosjektet den 23 desember 2015.

maanedens_prosjekt_desember_2015Gatebarna prosjektet den 23 desember 2015.

Evangelisten Muliika Emmanuel Fred organiserte en stor fest for gatebarna i Kampala i Uganda den 23 desember 2015.

Muliika hadde regnet med at rundt 1100 mennesker ville komme og høre Guds Ord og spise god mat. Antallet mennesker som spiste var 2700, vi ba til Gud om å velsigne grytene så det kunne bli nok mat til alle og vi fikk svar. Det var virkelig et under at det ble nok mat til alle.

Det var stor glede og mange mennesker ønsket å bli frelst og Muliika ba for dem. De kom fra Ugandisk tv og filmet og gjorde opptak fra festen som ble holdt for gatebarna i Kampala. Det ble vist på landsdekkende tv samme kvelden. Vi takker Gud for hans nåde som gjorde dette mulig, vi gir Gud all ære!

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.