...

Godt nyttår 2018 fra Jesusvenner

Tro Gud for et gjennombrudd dette kommende år 2018
Jeg tror i dette kommende år vil du høste det du har sådd, og se med egne øyne bønnesvar, for ting du har bedt om i lang tid.
Jesaja 45 vers 2
Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.