...

Jesusvenner, gatebarna prosjektet 2017


Jesusvenner skal i samarbeid med evangelisten Muliika Emmanuel Fred, lage en fest for gatebarna i Kampala i Uganda. I denne videoen, forteller Johnny og Axel om prosjektet som skal være den 24 desember 2017. Alle som har lyst kan være med å glede disse barna nå til jul. Barna gleder seg allerede til den store festen.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.