...

Maanedens prosjekt feb 2015

maanedens_prosjekt_feb_2015

Månedens prosjekt feb 2015

Denne månedens prosjekt er 3 enker med barn. Ritah, Florence og Sara er de tre enkene sine navn. De trenger alle mer kapital til sine små foretak og litt støtte og hjelp til husleier og mat. Den som vil kan være med å støtte dette prosjektet enten med bønn eller finanser.
Sara Namusoke trenger en rullestol, vi håper å kunne hjelpe henne med det slik at hun slipper å krype rundt på hender og knær.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.