...

Mai 2014

florence_og_jane_mai_2014
Juni måneds prosjekt enken Florence 
Florence er en fattig enke som vi har hjulpet litt før med noe mat , men vi ønsker å hjelpe henne i gang med et lite foretak slik at hun kan forsørge seg selv og familien. Hun har hatt et hard liv hun ble blandt annet voldtatt og har en liten å ta seg av sammen med de 4 andre barna. Ofte hender det at de er uten mat og barna skriker og gråter fordi de er så sulten. Dette kan skaffe dem mat på bordet slik at de ikke sulter.

Oppdatering
Florence fikk god hjelp blandt annet kapital for å starte sitt eget lille foretak

 

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.