...

Månedens prosjekt April 2015

muliika_deler_ut_bibler

Månedens prosjekt April 2015
Denne månedens prosjekt er å samle inn midler til å kjøpe inn bibler til Uganda.

Det er mange nye mennesker som har kommet til troen på Herren Jesus Kristus i Uganda. Vi ønsker å gi hver av dem en bibel slik at de kan vokse i nåde og kjennskap til sannheten. Vi samarbeider med Evangelisten Muliika Emmanuel Fred som kommer fra Uganda. Han har et brennende ønske, at de troende skal få sin egen bibel.

Gaver
For den som ønsker å støtte månedens prosjekt er det mulig å sende en pengegave til Jesusvenner.
Da kan du betale inn på vårt  konto nr 0539.36.37031

Forbønner
Det er noe vi setter stor pris på, det å be for oss og disse prosjektene betyr veldig mye for oss og det er fint hvis noen ønsker å støtte  på den måten også.

  


The month project of April 2015

 

 

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.