...

Månedens prosjekt April 2018

Sarah Namusoke er en kvinne som har blitt hjulpet før. Hun fikk polio når hun var 2 år gammel, dette gjør at det er en spesiell utfordring for henne å bevege seg rundt og jobbe. Dette er en flittig dame som vasker klær for andre og gjør annet som kan hjelpe henne med å betale husleien.
Hun forsørger 2 barn og hun trenger en hjelpende hånd for å få betalt husleien som hun skylder. Det koster å gi barna skolegang og de trenger nye klær og sko ettersom de vokser.
Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Sarah fikk god hjelp til å betale regninger, takk til alle som var med å bidra.

 

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.