...

Månedens prosjekt August 2015

Månedens Prosjekt for August 2015  er 5 enker med barn.

Evangelist Muliika Emmanuel Fred besøkte de 5 enkene med barn og forkynte Guds Ord til dem. De alle tok imot Jesus som Herre og frelser og fortalte Muliika om sine liv. Han fikk et overblikk over deres livssituasjon som er meget hard. 

Aisha Mairumunga har tre barnKirabo Margret har 3 barnLydia Kasimere har 2 barnNabunya Sipisiyoza har to barnNansubunga Rebecca har ett barn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDS er et stort problem i Uganda, flere av disse enkenes menn har dødd av AIDS. De sliter med å kunne forsørge sine barn. De har 11 barn til sammen. Enkene har alle det til felles at de har blitt voldtatt og lider mye. De mangler mat, reint vann, klær og sko, myggnetting, såpe, madrasser, og mulighet til å kunne forsørge seg selv og sine barn. Deres livssituasjon er så alvorlig at vi bestemte oss for at alle disse 5 enkene med barn, måtte bli månedens prosjekt for August.

  1. I første omgang ønsker vi å gi dem en Bibel hver, mat, reint vann og såpe.
  2. Neste steg blir å hjelpe dem til å starte noen små foretak slik at de kan forsørge seg selv og sine barn
  3. Bosituasjonen til enkene må vurderes og på sikt må de flyttes til tryggere strøk
  4. Deres Barn må hjelpes slik at de kan få en skolegang og kunne klare seg i livet seinere

Er dette noe du ønsker å være med på så kan du gi en gave til Jesus Venner misjons kontoen

Gaver
For den som ønsker å støtte månedens prosjekt er det mulig å sende en pengegave til Jesus Venner.
Da kan du betale inn på vårt konto nr 0539.36.37031

Forbønner
Det er noe vi setter stor pris på, det å be for oss og disse prosjektene betyr veldig mye for oss og det er fint hvis noen ønsker å støtte på den måten også.

 

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.