...

Månedens prosjekt februar 2016 oppdatering

Muliika_konen_og_den_nyfodte

Josephine har født en nydelig jente, barnet veide 4 kg og hadde mye hår på hodet.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt til denne månedens prosjekt og hjulpet til å betale sykehusregninger og mer for Muliika og hans familie.

Muliika besøkte tre av enkene nylig og hadde med seg gaver til barna deres. Dere kan lytte til Muliika når han forteller om denne månedens prosjekt i videoen under

Evangelist Richard trenger en hjelpende hånd innen kort tid, han har kommet langt på etterskudd med husleien. Dere kan høre mer om det i videoen …

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.