...

Månedens prosjekt februar 2016

Februar 2016

  • Denne månedens prosjekt er å få reparert girkassen på misjons bilen
  • Hjelpe de seks enkene som har fått noe hjelp før
  • Muliikas kone skal føde i løpet av måneden og trenger finansiell støtte

Her kan dere lytte til et opptak der vi snakker om denne månedens prosjekt

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.