...

Månedens prosjekt februar 2018

Denne månedens prosjekt er en alenemor, som har en gutt som trenger spesiell trening. Faren forlot dem og hun er alene med de store utfordringene. Hun har lenge ønsket å ta med barnet til en spesialist for å se hva som kan gjøres for at han kan få det bedre.
Muliika intervjuet Catherine, i denne videoen forteller han om hennes situasjon. Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

 


En annen kvinne som har to barn har blitt frelst og trenger hjelp. De er svært fattige, barna sjekker søppel containere etter mat hver dag. Hvis de finner noe vasker de det og spiser det. Hun er mange husleier på etterskudd (8) og har ingen jobb, hennes mann døde i 2017. I fortvilelsen prostituerte hun seg for å overleve. Vi håper å kunne hjelpe denne familien til en bedre fremtid. Hun har veldige smerter, hver kveld gråter hun seg i søvn, de har påvist svults på livmoren.

 

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.