...

Månedens prosjekt februar 2021

En liten oppdatering angående månedens prosjekt februar 2021.

Muliika hadde besøk fra Norge i februar. Solfrid Bjerke Jepsen og team var med Muliika og besøkte enkene, skolebarn, og flere, de hadde også evangeliske møter sammen med Muliika. Solfrid og team hadde med seg mange gaver som de delte ut.

Takk til alle som støttet månedens prosjekt for februar som gikk til enker med barn.

Støtten som kom inn til Jesusvenner ble sendt videre slik som vanlig til Muliika og flere enker med barn fikk hjelp til å betale legeregninger, husleie og mat. Muliika sendte pengene videre via mobil konto til de forskjellige enkene. Takk til alle som gav inn penger til jesusvenner kontoen.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.