...

Månedens prosjekt Februar og Mars 2017

Februar:
Muliika fikk ordnet med reparasjoner på bilen som brukes til misjon. Han besøkte også enkene.

Mars:
Den 11.03.2017  besøkte Muliika flere enker og ga dem mat og mer. Jessica Robinson sendte også penger som en ukjent person donerte til saken. Dere kan se video av det her under.

 

25 Mars 2017
Muliika hjalp den enken som er syk, han tok henne med til sykehuset for behandling. Deretter hjalp han henne med å finne et nytt sted å bo. Et sted med god sikkerhet og reint vann. Husleie ble betalt og Muliika fikk noen til å male huset innvendig. Fint hvis dere vil stå med i bønn, hun trenger kapital til å starte sitt eget lille foretak, slik at hun kan forsørge seg selv og sine barn.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.