...

Månedens prosjekt for April er Evangelist Muliika og enker

Evangelist Muliika Emmanuel Fred er månedens prosjekt.

Evangelist Muliika Emmanuel Fred, trenger hjelp til å fikset tennene sine, han har nå svært mye tannsmerter. Han har 4 tenner som han trenger å få fikset, dette innebærer rotfylling og behandling. Slik som det er nå tar han smertestillende hver dag, men de er kun en midlertidig løsning, til de blir fikset.

Vi vil takke alle som hver måned gir inn til prosjektene til jesusvenner, det er mange mennesker som får hjelp!

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Takk til alle som gav inn gaver slik at Muliika fikk fikset den værste tannen sin. Han er nå så glad at de store tannsmertene er borte. Fremdeles har han noen tenner han må få fikset og vi takker for alle som vil gi inn en gave til det fremdeles.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.