...

Månedens prosjekt for Mai 2016

Månedens prosjekt for mai 2016, er enken Florence og de 5 enkene som Muliika tidligere har hjulpet.

Muliika hadde nylig besøk av noen fra Norge, som ble med han rundt og besøkte enkene, gatebarna og en skole. De fikk se med egne øyne at den misjonen i Uganda hjelper mange, vi gir Gud all ære, uten Ham kunne vi ingenting gjøre.

manedens_prosjekt_mai_2016

Da Muliika og gjestene besøkte enken Florence, var hun sengeliggende og svært syk, de hjalp henne til sykehuset og betalte noe av regningen for henne. Etter samtale med Muliika fikk jeg vite at Florence ble liggende 5 dager på sykehus hvor hun fikk behandling av legene. Hun er mye bedre etter behandlingen, men skylder 80 dollar til sykehuset, er svak og hun trenger mat.

Aisha Mairumunga har tre barn

De andre enkene med barn trenger også hjelp, her er en av dem. Vi håper at vi får mulighet til å hjelpe dem denne måneden.

Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.