...

Månedens prosjekt for mars 2016

muliika_manedens_prosjekt_mars_2016

Her ser vi et bilde av misjons bilen som Evangelist Muliika Emmanuel Fred bruker til å hjelpe mange mennesker. Denne bilen trenger en reparasjon som vil koste rundt 300 dollar. Det er girboksen  som trenger å byttes deler på.

Muliika sin gode venn Evangelist Rickhard ble så glad da han fikk penger til å betale for 3 mnd husleie, en stor byrde ble løftet av og han takker så mye for gaven som han fikk. Vi håper og tror at vi kan hjelpe Richard med de resterende 3 mnd med husleie som han skylder.

richard_fikk_hjelp

Vi ønsker å takke alle som har vært med på å gi inn til disse prosjektene, der vi hjelper de fattige og dem som er i nød. Vi ber om at dere skal bli rikelig velsignet tilbake.

Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nr  0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.