...

Månedens prosjekt for mars 2021

Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller:
Denne månedens prosjekt for mars 2021, når vi ut til 2 enker, og en ung kvinne med 3 trilling babyer.

Denne unge kvinnen trenger arbeid å gjøre for å kunne betale husleie og kjøpe mat til barna sine. Ut av hjelpen jeg tidligere fikk, ga jeg henne støtte for å hjelpe henne med å betale regninger, kjøpe mat og noe som var igjen for å hjelpe henne med jobben, men hun trenger fortsatt mer hjelp fra oss.

Betty er en annen enke, hun har HIV og trenger penger til medisin, mat og husleie. Hun har en drøm om å starte et lite foretak for å kunne forsørge seg selv og barna. Hun har tidligere fått litt støtte til husleie og litt kapital til et eget foretak, men trenger mer penger for å realisere dette foretaket.

Den siste er enken Nansubuga, hun har et problem med skolepenger for datteren og å betale husleie. Jeg fikk penger tilsendt 4.3.2021 fra noen som har gitt inn til jesusvenner kontoen. Jeg sendte det til henne for å betale hus og betale skolepenger. Ære til Gud.

Oppdatert 24.3.2021 Alle enkene og mødrene fikk hjelp til forskjellig ting denne måneden.

Florence fikk også hjelp denne måneden til å betale husleie og noen penger til mat. De alle er så takknemlig for dem som har vært med å støtte dem denne måneden.

Vi har valgt å ta med Richard Kakuru i denne månedens prosjekt også

Richard Kakuru har vært med Muliika på så mange prosjekter der han har hjulpet til med både sang og praktiske ting. Han elsker å synge og lovprise Gud og bringe ut evangeliet. Han pleier å være med på møteserier og på gatebarna prosjektene og er en god støtte for Muliika.

Richard holder på med å bygge hus for seg og sin familie. Han trenger sement, sand, tømmer, og takplater i metall. Han trenger også noe kapital for å leie inn noe hjelp med byggingen av huset. Vi ønsker å hjelpe Richard med noen penger så han kan kjøpe inn noe av dette.

Oppdatering 23.3.2021 Muliika besøkte Richard og hans familie.

Muliika sa at han skulle takke så mye fra Richard for støtte til husbyggingen. Han og hans familie ble så glad for gaven. De trengte sement for å fortsette byggingen.

Tusen takk til alle som gav inn gave til denne månedens prosjekt!

Hvis du ønsker å gi en gave til månedens prosjekter, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.