...

Månedens prosjekt for November og Desember 2016

bilde_for_gatebarnapro_2016-jpg

Bildet er fra gatebarna prosjektet 2015.

Månedens prosjekt for November og Desember 2016

Jesusvenner Gate barna prosjektet 2016 i Kampala Uganda.

Som i de tidligere år vil Jesusvenner sammen med Evangelist Muliika Emmanuel Fred, lage en fest for gatebarna i Kampala Uganda. Den 23 Desember vil det bli god mat og drikke til de som kommer til festen, Det vil bli sang og musikk og de vil forkynne Guds ord og fortelle dem at de er elsket av Gud.

Muliika regner med at det kan komme opp imot 3000 mennesker, så derfor vil vi begynne å samle inn til dette prosjektet allerede i November og like inn i Desember. Vi ønsker å glede disse gate barna og gi dem en dag de kan se frem imot med glede, der de kan spise seg mette og være glade.

Det vil også være et prosjekt den 22 desember da skal Muliika sammen med misjons- teamet, dra ut å besøke enker med barn og prostituerte for å vise dem Guds kjærlighet. De kommer til å ta med seg mat og gaver for å gi ut. Vi kommer til å vise bilder og videoopptak fra festen etter at jeg får opptakene fra Muliika.

Dette er et veldig stort prosjekt, men vi vet at ingenting er umulig for Gud!

Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nr. 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.