...

Månedens prosjekt for september og oktober 2016

Månedens prosjekt for September og oktober 

muliika_i_norge_2016_01_horisontal

Muliika kom til Norge i begynnelsen av September. Han reiste til Karasjok, Lakselv, Sortland, Bergen, Oslo for å nevne noen steder. Vi har fått vitnesbyrd fra flere om Gud har helbredet dem, og rørt ved dem. Vi gir Gud all ære.

muliika_i_norge_2016_02_horisontal

Med dette var det endel utgifter som var knyttet til reisen til og fra Norge, som alt har blitt dekket ved Guds nåde av mennesker som har blitt ledet til å gi inn til den saken. Videre har misjons bilen vært inne til reparasjon. Vi takker alle som har vært med å gi inn til prosjektene.

fix_car_2016_horz

Muliika besøkte seks enker den 13 Oktober og gav dem mat og litt penger til nødvendige ting. De takket for hjelpen og støtten som de fikk.


Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.