...

Månedens Prosjekt Januar 2019

Denne månedens prosjekt er enkene med barn, Nalubega Susan og Beatrice Jaja som trenger vår hjelp. De er begge syke, de har svulster i magen og skylder 3 måneder med husleie. Jeg synes synd på disse to enkene som heller ikke har mat til sine barn. Ønsker du å gi en gave til dem så merk sendingen med: Enkene med barn

Vi er takknemlig for dem som vil stå med i bønn for disse enkene med barn, at de kan bli helbredet.


Jeg snakket med Muliika angående festen som vi hadde for gatebarn 23 desember. Han sa at han delvis har betalt for transporten, teltene og for lydanlegg. Hvis det er noen som ønsker å stå med å betale siste rest på det som mangler på det prosjektet kan gjøre det. Merk sendingen: Gatebarn Prosjektet 2018


Hvis du ønsker å gi en gave, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.