...

Månedens prosjekt Juli 2015

Månedens prosjekt Juli 2015

  1. Nye støtdempere fremme på misjons bilen
  2. Misjons reise til Vest Uganda 
  3. Hjelpe evangelisten Kakulu Richard å starte et lite foretak. 

Muliika


The month project of july 2015

1.
Evangelisten Muliika reiste på misjons reise til Luweero nordvest i Uganda. Han var invitert til å tale i en leder konferanse. Han forteller at mange ble helbredet fra sykdommer og utfridd fra onde krefter. Det var flere som omvende seg og kom tilbake til Gud.

Det var svært dårlige veier, frem til stedet hvor konferansen ble holdt. Støtdemperne fremme på misjonsbilen er nå blitt så dårlig at de må skiftes.

2.

Muliika skal på Misjons-reise  til Vest Uganda. Dette er en menighet han har besøkt før, det hadde vært fint å kunne kjøpe inn bibler og gi ut gratis til folket.

3.

Vi ønsker å hjelpe evangelisten Kakulu Richard, som er med I Jesusvenner teamet til Muliika i Uganda. Han har vært gift i 27 år og har 2 barn, Han brenner for å forkynne evangeliet og Muliika forteller han har vært en god støtte i de 5 årene de har samarbeidet om en rekke prosjekter bla gatebarna prosjektet og det å hjelpe enker. Muliika forteller at han er en forståelsesfull, mild, ydmyk og trofast Guds tjener. Han bruker mye tid på å evangelisere og dele Guds ord med andre.

Richard

Vi ønsker å hjelpe Richard med å starte et lite foretak. Dette er noe som vil gjøre det lettere for familien hans, når han er ute på misjons-reiser. Det er å kjøpe kull, bananer, og annet i større partier og dele opp og selge i mindre partier for en liten profit.

Når han er ute på misjons-reise kan hans kone og barn hjelpe til å drive foretaket. Han vil også trenge en sykkel til å transportere varene med. Dette er noe Richard har bedt til Herren om i lang tid, vi kan sammen være med å realisere denne drømmen for Richard.

Gaver
For den som ønsker å støtte månedens prosjekt er det mulig å sende en pengegave til Jesusvenner.
Da kan du betale inn på vårt  konto nr 0539.36.37031

Forbønner
Det er noe vi setter stor pris på, det å be for oss og disse prosjektene betyr veldig mye for oss og det er fint hvis noen ønsker å støtte  på den måten også.

 

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.