...

Månedens prosjekt Juni 2018, enken Ester

Jeg snakker med Evanglisten Muliika Emmanuel Fred 15.06.2018 , han fortalte meg om en enke som er i en vanskelig situasjon.
«Enken Ester som har 10 barn har det ikke så bra, hun er på etterskudd med flere husleier. Huseier jager henne og barna ut av huset om ikke husleien blir betalt snarest. De har ikke mat men mye regninger. Det er ikke lett for en enke å forsørge 10 barn, de trenger vår hjelp og støtte, de har ikke noe annet sted å gå.»
Vi tenkte derfor at vi skal samle inn noen støtte som skal gå til denne saken.
Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.