...

Månedens prosjekt Juni 2020 Sarah Mamusoke

Evangelist Muliika Emmanuel Fred, besøkte nylig enken Sara Mamusoke, som er en av enkene under enkeprosjektet. Muliika har tidligere hjulpet henne og mye store ting har skjedd i Sarah sitt liv etter at hun tok imot Jesus Kristus som Herre og frelser.

Hun hadde en sykdom som heter polio da hun var et barn, noe som resulterte i deformerte bein, som gjorde det vanskelig for henne å bevege seg rundt. Første gangen Muliika møtte henne kravlet hun rundt på sine knær og hender. Hun ble satt opp som et månedens prosjekt hos Jesusvenner og fikk hjelp til husleie og mat. Hun fikk også en rullestol som hun har brukt flittig, men den ble erstattet av en annen ny rullestol i desember 2019.

De Ugandiske kvinnene er veldig arbeidsomme og får de en mulighet tar de vare på den. Sarah vasket klær for andre for å tjene til livets opphold og flette tepper for å nevne noe. For ikke så lenge siden var det en kvinne fra Norge som sendte nedover en hel del komponenter til å lage smykker. Sarah lager nå smykker og selger sammen med flere andre enker med barn, som hun har lært å lage smykker å handle og slikt. Så i dag er Sarah en stor velsignelse for de andre enkene.

Det har vært en spesielt vanskelig tid for Sara, slik som for mange andre enker på grunn av dette farlige viruset som verdens Nasjoner kjemper mot. Det ble innført karantene og grunnlaget for inntekt forsvant. Hun har kommet på etterskudd med 4 husleier, 1 måneds husleie koster 100 dollar strøm inkludert. Muliika har gitt henne noen mindre beløp til å kjøpe seg mat. Hun måtte sende 2 av barna til sin kusine sin som bor i Busenyi distriktet, siden hun hadde så lite mat.  

Vi har valgt å sette opp Sarah som månedens prosjekt. Hvis det er noen som har lyst og har mulighet til støtte Sarah finansielt slik at hun kan betale regningene sine, kan dere sende inn penger til følgende kontonummer: 0539.36.37031

Merk det gjerne med Sarah Mamusoke.

Alle pengene som kommer inn på det kontonummeret går uavkortet til disse måneds prosjektene. Hvis det kommer inn mer enn nok penger, fører vi opp et annet prosjekt der vi hjelper en annen enke med barn.

Vi ønsker å takke alle som tidligere har gitt inn til disse prosjektene, mange mennesker har fått hjelp på grunn av det. Mest av alt takker vi Gud som gir oss nåde, så vi kan få være til hjelp for andre mennesker i nød.

Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller 8.6.2020

I dag besøkte jeg enken som heter Sarah Namusoke. Jeg kunne betale husleien hennes for mars, april, mai og juni, 2020. Hun leier i A+B LEE TWINS ESTATE. Jeg tok med mat, sukker og såpe. Ære til Gud som har kommet med hjelp til denne enken gjennom gaver og støtte som vi har fått inn. Hun har vært bekymret, stresset og gråt i frykt for husets regninger, men Gud svarer virkelig bønner. Måtte Gud velsigne alle dere som ber for oss og støtter dette arbeidet. Fortsett å be for flere enker og foreldreløse, vi hjelper til med at støtten kan komme riktig frem. Hun jobber ikke på grunn av karantenen, men snart når det er over, vil hun begynne med sin virksomhet med å selge håndverk.

Det er glede å nå ut til de fattige med Guds kjærlighet, dette bringer tro og håp tilbake. Takk Jesus. Be for en annen enke som er syk som kalles Prossy, hun trenger oppmerksomhet og hjelp.

Ritah ble også med i denne månedens prosjekt, siden Sarah fikk løst sine problemer.

Oppdatering 13.6.2020

Ritah er en kvinne som gjør mye fint for andre enker med barn. Muliika besøkte henne rundt juletiden i 2011 og han forkynte henne frelsens budskap og hun tok imot Jesus som Herre og frelser. Hun ble bland annet flyttet fra slummen og hjulpet en rekke ganger med bolig og annet. I dag er hun et levende bevis på at Gud kan forandre omstendigheter og gi oss framtid og håp. I dag underviser hun andre enker med barn og lærer dem en rekke nyttige ting.

På grunn av disse problemene med viruset som har angrepet mennesker jorden rundt, har også husleiene hopet seg opp for henne, hun skylder 3 husleier. Vi ønsker å få betalt de husleiene så hun ikke har det presset på seg. Til vanlig jobber hun og forsørger seg selv og barna.

Vi fikk inn midler til å betale de 3 husleiene som Rita ennå ikke hadde klart å få til å betale. Ritah ble så glad og ønsket å takke alle som hadde vært med å støtte henne.

Alenemor Nakato har 5 barn

Vi ønsker å hjelpe denne alene moren som har ansvar for 5 barn. Vi ønsker å hjelpe familien med å flytte til en bedre bolig og hjelpe moren med å starte et lite foretak. Tusen takk til alle som har gitt inn gaver til disse prosjektene. Jeg vil komme med oppdatering angående dette prosjektet så snart det skjer noe nytt.

OPPDATERING 17.6.2020

Evangelisten Muliika Emmanuel Fred og hans kone Josephine, hjalp denne kvinnen med å flytte til et bedre sted som Muliika fant for henne. Hun ble så glad og takker for alle som har vært med å hjelpe henne. Hun sa hun trodde at Gud hadde glemt henne, men sier nå at hun vet at Gud ikke glemmer noen. De fikk madrasser, sengetøy og myggnettinger. De fikk mat for ca en uke. De trenger noen møbler og litt mer hjelp så hun kan starte med sitt eget lille foretak. Så hvis det kommer inn flere gaver vil de gå til å hjelpe henne og familien denne måneden.

2 kommentarer om “Månedens prosjekt Juni 2020 Sarah Mamusoke”

  1. dette vil jeg støtte bra tiltak fra Jesus venner Uganda,hilsen Johnny Larsen jeg gir 300 kr amen.

    Svar
    • Tusen takk for gaven, som uavkortet går til å hjelpe enker med barn i Uganda.

      Svar

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.