...

Månedens prosjekt mai 2024, enker og skolebarn utdannings prosjektet

Denne månedens prosjekt er å hjelpe enker med barn og skolebarn utdannings prosjektet, som Muliika driver.

Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller: Skolestart mandag 27.mai, dette er noen av skolebarna vi har i dette barneopplæringsprosjektet. Vi har 178 sårbare barn i dette prosjektet. Vennligst støtt oss, vi trenger undervisning og mer stipendmateriale til alle. All støtte er veldig velkommen, www.evangelistbygodsgrace.org

Muliika var å besøkte foreldreløse barn den 19 mai, i Jinja
«Skoledonasjoner, bøker, penner, blyanter, matematiske sett, viskelær, gitt til hvert barn for hennes/hans utdanning i dag. Venner vennligst bli med oss i denne kampen for å nå ut til foreldreløse, enker, funksjonshemmede og alle de som lider. Vi når dem med Kristi kjærlighet. Forandring kommer når vi elsker.»

Enker med barn prosjektet

Enke oppsøkende arbeid i Kisenyi slumområdet i dag. Venner i dag, min kone og våre medlemmer av misjonsteamet besøkte Kisenyi slumområdet og vi prekte, ba for enkene rundt dette området. Mat fra gården hadde vi med, brød, sukker, maimel og såpe ble donert til disse sårbare eldre enker. Wow, vi takker Gud for smilene og kjærligheten vi har sett fra disse enkene på grunn av kjærligheten de har vist. Gud er virkelig ektemannen til alle enker. Fortsett å støtte oss for mye arbeid gjenstår her

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.