...

Månedens prosjekt Oktober 2018

Denne månedens prosjekt er de to enkene Madina og Mariam
Evangelist Muliika Emmanuel Fred  var og besøkte disse enkene i dag, han gav oss en oppdatering om deres situasjon.
«I dag var jeg intervjuet to enker (Madina og Mariam) som aksepterte Jesus Kristus som frelser. Før var de sterkt troende muslimer, men nå har de blitt kristne. De møter flere utfordringer når det gjelder økonomi. Etter at de tok valget å tro på Jesus, har klan ledere, familie og en rekke tidligere venner støtt dem bort fra seg, og vil ikke gi dem noen som helst hjelp eller støtte.
Deres ektemenn døde, og de har nå ansvaret med å forsørge familien helt alene og uten hjelp fra noen. Vi ønsker å hjelpe dem slik at de kan starte opp med et lite personlig foretak. De ønsker å starte en liten restaurant som selger drikke og noe mat, dette håper vi at vi kan være med å realisere for dem.
De ligger etter med 6 mnd. Husleie og barna har ikke kunnet gå på skole siden de ikke har penger til skolegang for barna.»
Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

 

 

Oppdatering
I videoen får en oppdatering når det gjelder enkene, de fikk noe mat og hjelp som Muliika hadde med seg.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.