...

Månedens prosjekt September 2018

Denne månedens prosjekt er innsamling til en ny misjons bil. Den gamle misjons bilen er skrapet.
Vi hadde en innsamling i fjor, tilsammen har vi 10.000, medregnet pengene fra skraping. vi tar opp tråden igjen og fortsetter innsamlingen til en ny bil nå.
Med en bil kan Muliika reise sammen med team til forskjellige steder og spre evangeliet, dele ut bibler, hjelpe enker med flytting og aktivt følge dem opp. Muliika går mye på sine bein for å organisere og hjelpe gatebarna,  det er et behov for en bil som muliika kan bruke til arbeidet. Det hadde vært fint om vi denne gangen kunne kjøpe en nyere bil, som kan brukes i mange år fremover til slike oppdrag.
Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031 merk sending med «Misjonsbil»

 

Oppdatering: vi fikk inn 2000 kr til dette prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.