...

Mars 2014

muliika_and_wife_
Denne månedens prosjekt er Evangelisten Muliika Emmanuel Fred og hans Kone Joesphine Sunday. De er engasjert i å hjelpe andre, men nå trenger de selv en hjelpende hånd.
De trenger hjelp til å få ordne med tennene sine, de har begge flere hull som gir dem mye smerter og kan holde dem våken om nettene. Vi ønsker å hjelpe dem raskt med å få ordnet med tennene sine slik at de kan slippe disse veldige smertene.

 muliika_og_joesphine_faar_ordnet_tenner
Muliika og hans kone Joesphine fikk ordnet med tennene sine, nå stråler de av glede. Det er godt å slippe de store smertene fra verk i tennene

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.