...

Ny Cd 2020 Hjelp i bratte bakker

Vi er glade for å kunne gi ut en ny cd. Vi håper at den kan være til oppmuntring og glede.


Rykende fersk ny cd fra Jesusvenner 2020

2020 Medvirkende: Johnny Larsen, Alf Gunnar Botnen, Ruben Eide og Axel

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.