...

Oktober 2013

01_ekteparet_lubega
Denne månedens prosjekt er ekteparet Lubega. De har en sønn på 4 år som trenger mye pleie. Gutten kan verken gå, se eller snakke og trenger ofte legehjelp. Vi ønsker å hjelpe denne familien så de kan få en litt enklere hverdag. De trenger hjelp til husleie, mat, klær og ubetalte sykehusregninger.
Faren til gutten er misjonær og jobber i team sammen med Muliika. Hans kone Harriet Lubega underviser barna på søndags skolen.

02_ekteparet_lubega
Muliika og Hans kone besøkte dette ekteparet nylig. De hadde med seg mat og penger, og det var nok til at de kunne starte et lite foretak og på den måten forsørge familien. De ble så glad over hjelpen som de fikk.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.