...

Oktober 2014

01_maanedens_prosjekt_oktober_2014
Denne månedens prosjekt er Evangelisten Muliika Emmanuel Fred og hans familie. Hans kone er gravid og kan føde hvilken dag som helst nå. Vi ønsker å hjelpe dem med å skaffe barneseng, madrass, barnetøy, sengetøy, og annet nødvendig, blant annet diesel til bilen slik at han på kort varsel kan kjøre henne til sykehuset.
Muliika koordinerer hver måned hjelpearbeid bland enker med barn, men nå er det deres tur til å få en hjelpende hånd. Så alle gaver som kommer inn denne måneden vil gå til å hjelpe denne familien.

 02_maanedens_prosjekt_oktober_2014
Muliika og Joesphine takker for all god hjelp og støtte, Josephine fødte nylig en nydelig datter.
Muliika fikk penger til diesel til bilen, og penger til å kjøpe inn nødvendige ting før fødselen og til å dekke sykehusregningen når Joesphine skulle føde. Takk til alle som har vært med å bidra!

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.