...

Oppdatering månedens prosjekt August 2017

Jeg har gode nyheter om at det har kommet inn nok hjelp, nok til å dekke tre måneders husleie for Muliika og hans familie. Pengene har blitt overført og Muliika har snakket med husverten og de får leie det stedet som er nevnt i dette prosjektet. Det skal males før de flytter inn om noen dager.

Jeg ønsker å takke alle som har vært med å bidra til dette prosjektet, eventuelt overskudd skal gå til å kjøpe inn nye møbler og annet som de trenger til kjøkken. Hvis det blir nok kan de kanskje oppgradere slike ting som sengetøy og lignende.

Muliika og hans familie er vant til å hjelpe andre, det er fint å se at de nå får god støtte og hjelp selv.

Hvis du ønsker å gi en gave til flyttebil, møbler, sengetøy, eller kjøkkenutstyr, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.